Občanské sdružení VerVia

Motto: „Je lepší zapálit alespoň malou svíčku, než nadávat na tmu“

V roce 2009 jsme se jako skupina lidí, kteří se pohybují v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociální práce rozhodli pomoci rodinám handicapovaných dětí. Zformulovali jsme vizi, jak nejlépe pomoci lidem, kteří se dostali do složité životní situace. A nejen to. Soužití zdravých dětí s dětmi s různými handicapy považujeme za obohacení pro obě strany. Chceme, aby společnost byla formována lidmi, kteří vnímají svět se všemi jeho barvami, lidmi, kteří budou ohleduplní a solidární, lidmi, kteří budou chápat a budou ochotni pomáhat těm, kteří pomoc skutečně potřebují.

4.6.2009 jsme založili sdružení VerVia.

VerVia, tedy Jarní Cesta. Symbolika jara a cesty vyjadřuje naše odhodlání vydat se na cestu, odpoutat se od zaběhlého, nesmířit se se StatusQuo a najít, pomoci objevit něco nového, krásného. Jako jaro dává naději a sílu, tak i my bychom je chtěli přinést dětem na jejich nelehké cestě.

Jako sdružení můžeme jednat se zástupci státní správy, zdravotnictví, školství i sociálních služeb. Chtěli bychom připomínat potřebnost pomoci této skupině obyvatelstva, která díky svému znevýhodnění a malé vyjednávací síle je často přehlédnuta a nevyslyšena.

Svoji představu jsme zformulovali do projektu, kterému jsme dali jméno FILIP.

Základní informace o nás


základní informace o OS VerVia rejstřík firem

Kontakty

Občanské sdružení VerVia
Vejmluvova 34, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
IČ: 26556057
Bankovní spojení: Fio, družstevní záložna,
č.účtu: 2000048986/2010


Kontaktní osoby:
PhDr. Zdeněk Kulhánek, tel.: 608 529 851
Bc. Věra Veselá, tel.: 602 592 274

Kronika

15.10.2009 / Beseda v KT Vysočina „Na slovíčko“
Prostřednictvím kabelové televize jsme měli možnost, samozřejmě díky skvělé výřečnosti našeho předsedy PhDr. Zdeňka Kulhánka, sdělit občanům našeho města Kdo nebo Co je sdružení VerVia, jaké jsou jeho cíle a snahy.
Celou besedu lze shlédnout v archivu KT Vysočina.

srpen 2009 / Média
Naše sdružení VerVia dává o sobě a své činnosti vědět prostřednictvím médií – regionální tisk a internetové zpravodajství
Odkazy:
NŽR – Noviny žďárské radnice
Vysočina-News.cz
okénko psychologa na 4. ZŠ Žďár nad Sázavou
– základní informace o subjektu – rejstřík firem

21.7.2009 / Ustanovující členská schůze občanského sdružení Vervia
více viz zápis

17. 6.2009 / Návštěva SPC Jihlava
Návštěva v Mateřské škole a speciálně pedagogickém centru v Jihlavě, Demlova 28
ředitelka: PhDr. L.Váchová
http://www.msdemlova.wz.cz/
Abychom načerpali další inspiraci, jak má taková mateřská škola správně fungovat, jak má být účinně zařízena, vydali jsme se na návštěvu do Jihlavy do MŠ se speciálním pedagogickým centrem.
Přijetí bylo opravdu srdečné, nikdo si na nic nehrál (a že by mohly nosit nos nahoru za to, co dokázaly). Měli jsme možnost vidět podle přání úplně všechno (třídy, speciální učebny, terapie, logopedickou učebnu, tělocvičnu, …a další). Mateřská škola je vkusně, esteticky zařízena, je vidět, že paní učitelky při zařizování myslely především na děti. Po odborné, pedagogické a zdravotní stránce funguje MŠ naprosto jedinečně – využívá kapacit vzdělaných odborníků, pedagogů, terapeutů a mimo jiné i díky čerpání finančních zdrojů v rámci projektu z ESF.
Paní ředitelka je rozhodně ženou na svém místě. Díky ní a jejímu dárku ( darovala nám ofocený jejich projekt) jsem si mohla udělat alespoň částečnou představu, jak a kudy na to. Myslím si, že jejím podřízeným se musí v MŠ dobře pracovat, klima na mne dýchlo jistotou, spokojeností a klidem.

9.6.2009 / Návštěva v MŠ Chrudim
ředitelka: Iva Malinová
http://www.klicekksrdci.com/
Je dobré vidět a vědět, jak se má správně provozovat mateřská škola, je dobré najít někoho, kdo řekne nám: „Jdi do toho“ My jsme měli to velké štěstí, že jsme mohli navštívit mateřskou školu v Chrudimi a poznat paní ředitelku Ivu Malinovou. Její zkušenosti s řízením a vedením mateřské školy byly pro nás neocenitelné.
8.6.2009
Jednání na MÚ se starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, a dalšími zástupci města – odbor školství - B.Lučkovou, sociální odbor - P. Krábkem, stavební odbor - Ing. Škodovou a v neposlední v řadě s ředitelkou PO MŠ – M. Vránkovou.
Všichni zúčastněni zastupci města se jednohlasně shodli na tom, že náš projekt Filip je z hlediska námi nabízených služeb a uspokojení potřeb rodičů s handicapovanými dětmi bezesporu velkým přínosem. Škoda jen, že si to nemyslí ředitelka PO MŠ.
11.5.2009
Jednání se senátorkou a místostarostkou města Žďáru Ing. Dagmar Zvěřinovou
Naším cílem je, aby o aktivitách sdružení vědělo co nejvíce obyvatel našeho regionu, dále však také osob, které mají moc rozhodovat a mohli by nám být nápomocny z hlediska legislativy a získání dotací. Na senátorku a zárověň místostarostku města Žďáru jsme se však obrátili především také, že je to úspěšná, cílevědomá žena s velmi vyvinutým sociálním cítěním.
4.5.2009
Jednání na MÚ se zástupci odborů – za sociální Ing. Petr Krábek a za školský Mgr. Blanka Lučková
Naše sdružení VerVia informovalo zástupce odborů na městském úřadě o vyvíjející činnosti a o snahách nabídnout nové a rozšířené služby rodičům s handicapovanými dětmi v regionu Žďár nad Sázavou. O tyto služby projevil zájem především Ing. Krábek ze sociálního odboru a nabídl svoji pomoc při dalších jednáních se zástupci města.

2009/12/16 11:53 · Jiří Žilka