CESTA K DĚTEM

Naše sdružení bylo úspěšné v grantové žádosti Města Žďár nad Sázavou.
Jsme rádi, že můžeme rozvíjet další aktivity ve prospěch handicapovaných dětí a jejich rodičů.
V rámci projektu Filip jsme zažádali o podporu Město Žďár nad Sázavou a uspěli jsme v grantovém programu Volný čas. Název našeho programu je CESTA K DĚTEM

V období května až prosince 2011 nabídneme v rámci volno časových aktivit formou besed, přednášek a praktických seminářů rodičům handicapovaných dětí psychologické metody pomoci s  praktickými ukázkami, které jim ulehčí a pomohou zvládnout námahu, stres a napětí při každodenní zátěži, naučí je lépe zvládat handicap jejich dětí.

Díky rozšíření stávající nabídky služeb poskytovaných rodinám s handicapovanými dětmi ve Žďáře nad Sázavou nabízíme novou tzv. „kruhovou“ možnost zapojení se do společenského života, navázání nových přátelství rodičů i handicapovaných dětí ve volném čase, plné využití tohoto času i k sebevzdělávání. Velkou předností je podpora a spolupráce s odborníky a specialisty (psycholog, neurolog, speciální pedagogové, terapeut energetické psychologie,….atd)

Cílové skupiny

 • Děti od předškolního věku do 18 let, zejména se zdravotním, smyslovým nebo osobnostním postižením.
 • Rodiče dětí se zdravotním, smyslovým nebo osobnostním postižením.
 • Osoby blízké pečující o závislé členy rodiny.
 • Společensky znevýhodněné osoby


Cíle projektu CESTA K DĚTEM

 • Podpora volnočasových aktivit handicapovaných dětí a jejich rodinných příslušníků
 • Nabídka služeb odborné pomoci formou specifických přednášek, ukázek praktických metod a diskusí na společných setkáních rodičů s handicapovanými dětmi
 • Zjišťování dalších potřeb rodičů s handicapovanými dětmi, co postrádají, v čem by potřebovali pomoci, co je trápí a kde cítí velké nedostatky a mezery v sociální výpomoci.
 • Přispět ke zkvalitnění sociálních dovedností při začleňování se do společenského života rodičů s handicapovanými dětmi, podpořit nová přátelství mezi rodinami.
 • Podpořit zvýšení kvality života rodin s handicapovanými dětmi sebevzděláváním.


Výstupy projektu

 • naplno a efektivně využívat volný čas společně s handicapovanými dětmi a jejich rodinnými příslušníky – společné akce,
 • získání nových praktických zkušeností a dovedností při překonávání stresu s  handicapovanými dětmi – práce s emocemi,
 • zvýšení kvality života rodin s handicapovanými dětmi sebevzděláváním
 • navázání nových přátelství mezi rodinami s handicapovanými dětmi – společná setkání rodin,
 • získání nových sociálních kontaktů, vědět, kam se obrátit o pomoc,
 • zkvalitnění sociálních dovedností při začleňování se do společenského života – získání většího sebevědomí.