Služby

 1. Rehabilitace pro handicapované děti, pro děti předškolního a ml.školního věku
 2. Masáže pro handicapované děti, pro děti předškolního a ml.školního věku
 3. Logopedie – pro handicapované děti, pro děti předškolního a ml.školního věku
 4. Biofeedback – pro handicapované děti, pro děti předškolního a ml.školního věku
 5. Centrum pro děti
 6. Poradenství
 7. Samostatné semináře a přednášky
 8. Kvalifikační a aktivizační kurzy

Centrum pro děti
– celodenní krátkodobé hlídání dětí v bezbariérovém prostředí, a to především těch dětí, jejichž rodiče se budou účastnit vzdělávacích a poradenských aktivit v centru. Centrum pro děti bude otevřeno denně od pondělí do pátku od 8.00 – 18.00 hodin s možností flexibilní úpravy provozní doby podle požadavků rodičů. V centru pro děti bude současně maximálně 5 dětí, v případě potřeby bude k dispozici osobní asistent (u zdravotně handicapovaných dětí). Rodiče budou děti přihlašovat pomocí interaktivních webových stránek Rodinného centra Filip. Zároveň začne fungovat i tzv. babysiting – hlídání dětí doma.

Poradenství
– pro rodiče bude zajištěno následující poradenství:

 • kariérové
 • psychologické
 • pracovněprávní
 • sociální
 • poradenství pro zahájení podnikání

Každý poradce bude k dispozici klientům podle předem stanoveného rozvrhu s možností flexibilního posunutí této doby podle možností a požadavků klientů.

Každému klientovi z cílové skupiny, který bude mít zájem, bude poskytnuto tzv. kariérové poradenství, včetně osobního auditu.

Psychologické poradenství by mělo vést k harmonizaci a vyladění osobnosti rodiče pečujícího o dítě.

V rámci poradenství pro zahájení podnikání budou moci klienti konzultovat veškeré problémy spojené se zahájením podnikání, včetně podnikatelského záměru, marketingových strategií atd.

V rámci pracovněprávního poradenství budou klientům poskytovány rady a pomoc při řešení otázek spojených s nástupem do zaměstnání.

Sociální poradenství nabídne klientům z cílové skupiny individuální poradenství v oblasti aktivit a podpor spojených s péčí o zdravotně postižené dítě.

Samostatné semináře a přednášky
– budou připraveny a po celou dobu trvání projektu průběžně realizovány semináře z oblasti rozvoje rodičovských kompetencí.

Kvalifikační a aktivizační kurzy
– v rámci této aktivity budou připraveny kvalifikační a aktivizační kurzy na podporu návratu do zaměstnání s možností získat i novou kvalifikaci, event. absolvovat kurz Základy podnikání a připravit se na sebezaměstnávání. Klienti budou mít na výběr více kurzů, které se budou realizovat v průběhu projektu podle zájmu.