Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

cesta [2011/03/25 12:56]
vesela
cesta [2011/03/25 12:56] (aktuální)
vesela
Řádek 7: Řádek 7:
Díky rozšíření stávající nabídky služeb poskytovaných rodinám s handicapovanými dětmi ve Žďáře nad Sázavou nabízíme novou tzv. „kruhovou“ možnost zapojení se do společenského života, navázání nových přátelství rodičů i handicapovaných dětí ve volném čase, plné využití tohoto času i k sebevzdělávání. Velkou předností je podpora a spolupráce s odborníky a specialisty  (psycholog, neurolog, speciální pedagogové, terapeut energetické psychologie,....atd)\\ Díky rozšíření stávající nabídky služeb poskytovaných rodinám s handicapovanými dětmi ve Žďáře nad Sázavou nabízíme novou tzv. „kruhovou“ možnost zapojení se do společenského života, navázání nových přátelství rodičů i handicapovaných dětí ve volném čase, plné využití tohoto času i k sebevzdělávání. Velkou předností je podpora a spolupráce s odborníky a specialisty  (psycholog, neurolog, speciální pedagogové, terapeut energetické psychologie,....atd)\\
\\ \\
- 
====== Cílové skupiny ====== ====== Cílové skupiny ======
  * Děti od předškolního věku do 18 let, zejména se zdravotním, smyslovým nebo osobnostním postižením.   * Děti od předškolního věku do 18 let, zejména se zdravotním, smyslovým nebo osobnostním postižením.
  * Rodiče dětí se zdravotním, smyslovým nebo osobnostním postižením.   * Rodiče dětí se zdravotním, smyslovým nebo osobnostním postižením.
  * Osoby blízké pečující o závislé členy rodiny.   * Osoby blízké pečující o závislé členy rodiny.
-  * Společensky znevýhodněné osoby  +  * Společensky znevýhodněné osoby \\ 
-  *  +\\
 ====== Cíle projektu CESTA K DĚTEM  ======  ====== Cíle projektu CESTA K DĚTEM  ======
- 
- 
  * Podpora volnočasových aktivit handicapovaných dětí a jejich rodinných příslušníků\\   * Podpora volnočasových aktivit handicapovaných dětí a jejich rodinných příslušníků\\
  * Nabídka služeb odborné pomoci formou specifických přednášek, ukázek praktických metod a diskusí   na  společných setkáních rodičů s handicapovanými dětmi\\   * Nabídka služeb odborné pomoci formou specifických přednášek, ukázek praktických metod a diskusí   na  společných setkáních rodičů s handicapovanými dětmi\\
Řádek 24: Řádek 20:
  * Podpořit zvýšení kvality života rodin s handicapovanými dětmi sebevzděláváním.\\     * Podpořit zvýšení kvality života rodin s handicapovanými dětmi sebevzděláváním.\\  
\\ \\
- 
- 
====== Výstupy projektu ====== ====== Výstupy projektu ======
  * naplno a efektivně využívat volný čas společně s handicapovanými dětmi a jejich rodinnými příslušníky – společné akce,   * naplno a efektivně využívat volný čas společně s handicapovanými dětmi a jejich rodinnými příslušníky – společné akce,