Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

contacts [2012/09/26 11:57]
vesela
contacts [2012/12/14 13:24] (aktuální)
vesela
Řádek 60: Řádek 60:
{{:foto-vesela-small.jpg|}} {{:foto-vesela-small.jpg|}}
-Zkušená pedagožka, která se výchově a vzdělávání dětí věnuje i v rámci volnočasových aktivit mimopracovně.  Vystudovala Pedagogickou školu - obor pedagogika, Filozofickou fakultu UP Olomouc - obor andragogika, psychologie a management, UK Praha - obor vzdělávání. Má za sebou úspěšně ukončené projekty nejen pro strojírenskou firmu, kabelovou televizi, ale především pro děti (Mosty k dětem, Strom splněných přání, Dokážu to sám, Dětský den a další).+Zkušená pedagožka, která se výchově a vzdělávání dětí věnuje i v rámci volnočasových aktivit mimopracovně.  Vystudovala Pedagogickou školu - obor pedagogika, Filozofickou fakultu UP Olomouc - obor andragogika, psychologie a management, UK Praha - obor vzdělávání. Má za sebou úspěšně ukončené projekty nejen pro strojírenskou firmu, kabelovou televizi, ale především pro děti (Mosty k dětem, Strom splněných přání, Dokážu to sám, Dětský den, Sport, Kultura, a další).
-Své neocenitelné zkušenosti pro práci s dětmi se specifickými potřebami načerpala zvláště  při vedení mateřské školy se speciální třídou, integrací handicapovaných a rómských dětí. V současné době se kromě práce v OS věnuje aktivně basketbalové školce a prÁci ve výboru BK Žďár nad Sázavou.+Své neocenitelné zkušenosti pro práci s dětmi se specifickými potřebami načerpala zvláště  při vedení mateřské školy se speciální třídou, integrací handicapovaných a rómských dětí. V současné době se kromě práce v OS věnuje aktivně basketbalové školce a práci ve výboru BK Žďár nad Sázavou.
Kontakt: <vesela@vervia.cz>, tel.: 602 592 274 Kontakt: <vesela@vervia.cz>, tel.: 602 592 274