Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

cronicle [2010/07/07 23:21]
gasior
cronicle [2011/02/07 08:36] (aktuální)
vesela
Řádek 32: Řádek 32:
\\ \\
Abychom načerpali další inspiraci, jak má taková mateřská škola správně fungovat, jak má být účinně zařízena, vydali jsme se na návštěvu do Jihlavy do MŠ se speciálním pedagogickým centrem. Abychom načerpali další inspiraci, jak má taková mateřská škola správně fungovat, jak má být účinně zařízena, vydali jsme se na návštěvu do Jihlavy do MŠ se speciálním pedagogickým centrem.
-\\ 
-Postřehy z návštěvy: 
-\\ 
-Věra:  
\\ \\
Přijetí bylo opravdu srdečné, nikdo si na nic nehrál (a že by mohly nosit nos nahoru za to, co dokázaly). Měli jsme možnost vidět podle přání úplně všechno (třídy, speciální učebny, terapie, logopedickou učebnu, tělocvičnu, ...a další). Přijetí bylo opravdu srdečné, nikdo si na nic nehrál (a že by mohly nosit nos nahoru za to, co dokázaly). Měli jsme možnost vidět podle přání úplně všechno (třídy, speciální učebny, terapie, logopedickou učebnu, tělocvičnu, ...a další).
Řádek 52: Řádek 48:
My jsme měli to velké štěstí, že jsme mohli navštívit mateřskou školu v Chrudimi a poznat paní ředitelku Ivu Malinovou. Její zkušenosti s řízením a vedením mateřské školy byly pro nás neocenitelné. My jsme měli to velké štěstí, že jsme mohli navštívit mateřskou školu v Chrudimi a poznat paní ředitelku Ivu Malinovou. Její zkušenosti s řízením a vedením mateřské školy byly pro nás neocenitelné.
\\ \\
-Postřehy: 
-\\ 
-Věra: 
-Moudrá to žena!!! 
- 
**8.6.2009** **8.6.2009**
\\ \\
Řádek 65: Řádek 56:
Škoda jen, že si to nemyslí ředitelka PO MŠ. Škoda jen, že si to nemyslí ředitelka PO MŠ.
\\ \\
-Postřehy: 
-\\ 
-Věra: 
-\\ 
-Z jednání a společných rozhovorů pro mne jednoznačně vyplývá následující – zástupci města nám nedoporučují vznik nové PO, ale přiřazení se pod PO MŠ nebo pod  některou ZŠ. 
-Škoda jen, že ředitelka PO MŠ nechce, abychom byli součástí její PO MŠ, tak jak navrhuje P. Krábek. 
-\\ 
-Také vhodná budova, ve které bychom mohli náš projekt uskutečnit se jeví jako velká překážka. MŠ na Okružní ulici má do budoucnosti naplánováno dopravní hřiště, Ing. Škodová tuto variantu rázně a striktně zamítla. Nabízí se MŠ Vláček -přednádraží – zde je však potřeba velké finanční dotace na přestavbu. (tuto variantu navrhuje P.Krábek). Měli jsme možnost si MŠ prohlédnout a promluvit si s p.uč. V zásadě nejsou paní uč. proti, aby projekt Filip byl uskutečńován na jejich MŠ, bylo však třeba o projektu stručně hovořit a vysvětlit jim cíle a zaměření. 
- 
-**3.6.2009** 
-\\ 
-Rozhovor s prim. MUDr. Ilonou Součkovou 
-Postřehy: 
-Zdeněk: 
-Pokusí se zajistit návštěvu v Ústí nad Labem a Českých Budějovicích na dny 8.9. a 15.9. (vždy úterý) 
-Až bude domlouvat termín a možnost návštěvy, zeptá se v jednom, či druhém zařízení, zda bychom s nimi mohli zatím telefonicky konzultovat některé praktické záležitosti projektu. 
- 
-**2.6.2009** 
-\\ 
-Rozhovor s ing. Štěpničkovou Evou, ředitelkou Sociálních služeb města Žďáru 
-\\ 
-Postřehy: 
-\\ 
-Zdeněk: 
-\\ 
-Projekt se jí líbí,podivuje se jen, proč nejdeme v integraci opačnou cestou. Nejdříve začít v nějaké třídě MtŠ a postupně se rozšířit. Když jsem jí vysvětlil, co na nás p.V. vykřikovala do telefonu, podivila se podruhé, ale chápe. 
-Spolupracovali by s námi rádi. 
- 
**11.5.2009** **11.5.2009**
\\ \\
Řádek 99: Řádek 62:
Naším cílem je, aby o aktivitách sdružení vědělo co nejvíce obyvatel našeho regionu, dále však také osob, které mají moc rozhodovat a mohli by nám být nápomocny z hlediska legislativy a získání dotací. Na senátorku a zárověň místostarostku města Žďáru jsme se však obrátili především také, že je to úspěšná, cílevědomá žena s velmi vyvinutým sociálním cítěním. Naším cílem je, aby o aktivitách sdružení vědělo co nejvíce obyvatel našeho regionu, dále však také osob, které mají moc rozhodovat a mohli by nám být nápomocny z hlediska legislativy a získání dotací. Na senátorku a zárověň místostarostku města Žďáru jsme se však obrátili především také, že je to úspěšná, cílevědomá žena s velmi vyvinutým sociálním cítěním.
\\ \\
-Postřehy z jednání: 
-\\ 
-Věra:  
-Ing. Zvěřinová přivítala pozitivně naši aktivitu v rámci rozšíření dalších služeb pro rodiče a jejich handicapované děti. I ona má pocit, že je třeba pro rodiny postižených dětí dělat více a podporovat další nové aktivity. Přislíbali nám dopomoc v rámci jednání kraje a ministerstva. 
- 
**4.5.2009** **4.5.2009**
\\ \\
Řádek 110: Řádek 68:
Naše sdružení VerVia informovalo zástupce odborů na městském úřadě o vyvíjející činnosti a o snahách nabídnout nové a rozšířené služby rodičům s handicapovanými dětmi v regionu Žďár nad Sázavou. O tyto služby projevil zájem především Ing. Krábek ze sociálního odboru a nabídl svoji pomoc při dalších jednáních se zástupci města. Naše sdružení VerVia informovalo zástupce odborů na městském úřadě o vyvíjející činnosti a o snahách nabídnout nové a rozšířené služby rodičům s handicapovanými dětmi v regionu Žďár nad Sázavou. O tyto služby projevil zájem především Ing. Krábek ze sociálního odboru a nabídl svoji pomoc při dalších jednáních se zástupci města.
\\ \\
-Více viz zápis č.2 +
-\\ +
-postřehy z jednání: +
-\\+