Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

filip [2010/07/07 13:23]
gasior
filip [2010/07/07 13:24] (aktuální)
gasior
Řádek 104: Řádek 104:
Na základě této spolupráce je právě dokončován projekt rodinného centra Filip. Na základě této spolupráce je právě dokončován projekt rodinného centra Filip.
-Financování bude   uskutečňováno prostřednictvím čerpání dotací z ESF - Lidské zdroje a zaměstnanost - Číslo výzvy: 54, Oblast podpory: 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života (http://www.esfcr.cz/file/7719_3_1/download/+Financování bude   uskutečňováno prostřednictvím čerpání dotací z ESF -- Lidské zdroje a zaměstnanost -- Číslo výzvy: 54, Oblast podpory: 3.4 -- Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života (http://www.esfcr.cz/file/7719_3_1/download/).
-V případě, že bude projekt Rodinného centra Filip vybrán k podpoře z OP LZZ, obdrží 100% způsobilých finančních prostředků na jeho realizaci, pokud nebude v právním aktu o poskytnutí podpory rozhodnuto jinak. +V případě, že bude projekt Rodinného centra Filip vybrán k podpoře z OP LZZ, obdrží 100 % způsobilých finančních prostředků na jeho realizaci, pokud nebude v právním aktu o poskytnutí podpory rozhodnuto jinak.
Způsobilé výdaje projektu (viz odkaz výzvy) budou hrazeny z 85 % z prostředků OP LZZ a zbývajících 15 % z prostředků státního rozpočtu. Způsobilé výdaje projektu (viz odkaz výzvy) budou hrazeny z 85 % z prostředků OP LZZ a zbývajících 15 % z prostředků státního rozpočtu.