Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

services [2010/07/15 10:45]
vesela
services [2010/07/15 10:46] (aktuální)
vesela
Řádek 10: Řádek 10:
     
   
-**Centrum pro děti**+**Centrum pro děti**\\
-- celodenní krátkodobé hlídání dětí v bezbariérovém prostředí, a to především těch dětí, jejichž rodiče se budou účastnit vzdělávacích a poradenských aktivit v centru. -- celodenní krátkodobé hlídání dětí v bezbariérovém prostředí, a to především těch dětí, jejichž rodiče se budou účastnit vzdělávacích a poradenských aktivit v centru.
Centrum pro děti bude otevřeno denně od pondělí do pátku od 8.00 – 18.00 hodin s možností flexibilní úpravy provozní doby podle požadavků rodičů. Centrum pro děti bude otevřeno denně od pondělí do pátku od 8.00 – 18.00 hodin s možností flexibilní úpravy provozní doby podle požadavků rodičů.
Řádek 17: Řádek 17:
Zároveň začne fungovat i tzv. babysiting – hlídání dětí doma. Zároveň začne fungovat i tzv. babysiting – hlídání dětí doma.
-**Poradenství**+**Poradenství**\\
-- pro rodiče bude zajištěno následující poradenství: -- pro rodiče bude zajištěno následující poradenství:
  * kariérové   * kariérové
Řádek 37: Řádek 37:
Sociální poradenství nabídne klientům z cílové skupiny individuální poradenství v oblasti aktivit a podpor spojených s péčí o zdravotně postižené dítě. Sociální poradenství nabídne klientům z cílové skupiny individuální poradenství v oblasti aktivit a podpor spojených s péčí o zdravotně postižené dítě.
-**Samostatné semináře a přednášky** +**Samostatné semináře a přednášky**\\
-- budou připraveny a po celou dobu trvání projektu průběžně realizovány semináře z oblasti rozvoje rodičovských kompetencí. -- budou připraveny a po celou dobu trvání projektu průběžně realizovány semináře z oblasti rozvoje rodičovských kompetencí.
-**Kvalifikační a aktivizační kurzy**+**Kvalifikační a aktivizační kurzy**\\
-- v rámci této aktivity budou připraveny kvalifikační a aktivizační kurzy na podporu návratu do zaměstnání s možností získat i novou kvalifikaci, event. absolvovat kurz Základy podnikání a připravit se na sebezaměstnávání. -- v rámci této aktivity budou připraveny kvalifikační a aktivizační kurzy na podporu návratu do zaměstnání s možností získat i novou kvalifikaci, event. absolvovat kurz Základy podnikání a připravit se na sebezaměstnávání.
Klienti budou mít na výběr více kurzů, které se budou realizovat v průběhu projektu podle zájmu. Klienti budou mít na výběr více kurzů, které se budou realizovat v průběhu projektu podle zájmu.